Ανεβάζoντας εικόνες για εκτύπωση επιβεβαιώνετε ότι δεν παραβιάζετε νόμους ή δικαιώματα τρίτων, όπως νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα ή δικαιώματα προσωπικοτήτων. H νομική ευθύνη βαραίνει μόνο εσάς. Δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε όλα τα καταχωρημένα εμπορικά σήματα.

Το yellowbug δύναται να απορρίψει εικόνες για παραγγελίες που παραβιάζουν τους παραπάνω κανόνες.

Στα προϊόντα κατά παραγγελία  οι αλλαγές δεν είναι αποδεκτές.

Επιστροφή Ελαττωματικών Προϊόντων
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του yellowbug.gr πουλήθηκαν προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας ή από λάθος στην λήψη της παραγγελίας, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά, κ.λ.π. τότε το yellowbug.gr αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη της αντικατάστασης, το κόστος επιστροφής (οπότε θα καταθέσει το αντίστοιχο ποσό εξόδων σε λογαριασμό τραπέζης που θα της υποδειχτεί), καθώς επίσης και τα έξοδα επαναποστολής.

Προκειμένου να διαπιστωθεί εαν το προϊόν είναι ελλατωματικό θα πρέπει να μας αποστείλετε με email στο info@yellowbug.gr φωτογραφίες του προϊόντος προκειμένου να ελεγχθεί. Εαν μας αποστείλετε το προϊόν χωρίς να τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία επιβαρύνεστε εξ ολοκλήρου όλα τα έξοδα μεταφοράς του προϊόντος συν όσα προκύψουν καθώς επίσης η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα της άρνησης παραλαβής του.